Bezpečnosť na prvom mieste

unnamedf

Rozhovor s pánom Mgr. Ľudovít Kóša predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom obchodnej spoločnosti EAGLE SECURITY, a.s., ktorý je už piatym rokom jedným zo sponzorov Paneuropa KINGS.

- Vedeli by ste nám v skratke predstaviť spoločnosť?

Spoločnosť EAGLE SECURITY, a.s. pôsobí na trhu už od roku 2000. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb a zabezpečenie činnosti usporiadateľskej služby na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.

návrh 3
- Takže hlavným zámerom je ochrana osôb a majetku?

Áno. Ochrana života, zdravia a majetku a zabezpečenie poriadku na rôznych podujatiach.

- Už päť rokov ste jedným zo sponzorov Paneuropa KINGS, prečo ste sa rozhodli práve pre kráľov?

Králi nás oslovili s ponukou o partnerstvo. Jednal sa o projekt univerzitnej hokejovej ligy a to nie len v rámci Slovenska ale aj za účasti zahraničných univerzitných tímov. Videli sme určitú víziu do budúcna nejakého klubu, ktorý by sa mohol udomácniť tu v Bratislave a osloviť hokejového diváka.

- Ako sa Vám spolupracuje s Paneuropa KINGS?

Čo sa týka spolupráce, nie je žiadny problém je na výbornej úrovni. Za tých päť rokov sa nám podarilo spoločnými silami dostať každé jedno podujatie po organizačnej a bezpečnostnej stránke na slušnú úroveň.

- Aký má pre Vašu spoločnosť KINGS, respektíve EUHL význam?

KINGS v súčasnosti propaguje obchodné meno a logo našej spoločnosti. Sme jedným z reklamných partnerov. Myslím si, že KINGS má po marketingovej stránke slušnú úroveň aj v rámci Slovenska. Vzhľadom na účasť zahraničných tímov v EUHL, naša reklama ide do povedomia aj za hranice Slovenska.

- Má z Vašej strany športový sponzoring aj nejaké riziká?

Riziká sú s tým samozrejme spojené. Vzhľadom k tomu, že náš sponzoring spočíva v zabezpečení usporiadateľskej služby na domácich hokejových zápasoch KINGS a zodpovedáme za bezproblémový priebeh športového podujatia. Vieme aká je v súčasnosti samotná bezpečnostná situácia v celej Európe, takže bezpečnostné riziko je na každom športovom podujatí. A v druhom rade náš výkon podlieha zákonu, je presne vymedzený zákonom a podlieha kontrole a sankciám kompetentných orgánov.

logo